Thứ 6, ngày 15 tháng 12 năm 2017
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1149648
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND
1/14/2010 8:08:44 AM     

THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND HUYỆN ĐẮK HÀ

1. Đ/c A Vượng

 

TUV Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện

 

 SĐT: 0603922132

 Email:avuonghudakha@yahoo.com.vn

2. Đ/c Tô Thị Bình

 

HUV Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

 SĐT: 0935323886

 Email: tobinh22@gmail.com

3. Đ/c Nguyễn Thế Quyền

 

HUV Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 SĐT: 0603501366

 Email: ntquyendha@gmail.com

4. Đ/c Chu Văn Hiền

 

UVBTV Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

 

 SĐT: 0603501145

 Email: chuhien1976@gmail.com

 

5. Đ/c U Ngar

 

HUV Trưởng ban Dân tộc HĐND Huyện 

 SĐT: 0988422382

 Email:

     

 I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện

1. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện hoạt động giám sát theo Luật Hoạt động  giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện

1. Các Ban của HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định từ các Điều 108 đến Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Ngoài khoản 1 Điều này, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Căn cứ vào chương trình hoạt động hàng năm của HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện xây dựng chương trình công tác tháng, quý và cả năm.

b) Đề xuất chương trình giám sát của HĐND huyện theo Điều 58 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

c) Từ ngày 20 đến ngày 30 của tháng cuối quý, các Ban họp để đánh giá việc thực hiện chương trình công tác thời gian qua, bàn công tác thời gian đến và báo cáo kết quả hoạt động về Thường trực HĐND huyện. Trong trường hợp cần thiết, Ban có thể họp đột xuất. Cuối mỗi năm và cuối nhiệm kỳ, các Ban họp tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban.

3. Các Ban tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, đề án của UBND và các ngành theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện tối đa là 10 ngày tính theo phiếu xử lý tài liệu.

Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Hà  
Số lượt xem:867
Trang chủ        |      Ðăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Ðăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quả lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Ðịa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà. Ghi rõ nguồn tin "Website Ðăk Hà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTÐT huyện Ðăk Hà
Phát triển: TNC