Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2016
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
dfd 27/6/2016 dsfds
739/UBND-VX 27/6/2016 V/v hướng dẫn thực hiện các văn bản mới của Chính phủ
91/KH-UBND 27/6/2016 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)
733-UBND-TH 24/6/2016 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công năm 2017
733/UBND-TH 24/6/2016 V/v xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch đầu tư công năm 2017
22/ĐA-UBND 23/6/2016 V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ DTTS giai đoạn 2015-2020
726/UBND-TH 23/6/2016 V/v cho phép tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ
725/UBND-TH 22/6/2016 V/v phúc đáp tờ trình xin thuê đất giai đoạn II của Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây Nguyên - ĐăkHà
721/UBND-TH 22/6/2016 V/v tiếp tục rà soát đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ
246/BC-UBND 22/6/2016 V/v Chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
719/UBND-VX 21/6/2016 V/v đề xuất các giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
717/UBND-TH 21/6/2016 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ lĩnh vực giao thông
90/KH-UBND 21/6/2016 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của TTgCP về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện
705/UBND-TH 20/6/2016 V/v tăng cường công tác đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa và số liệu bến khách ngang sông
238/BC-UBND 20/6/2016 V/v đánh giá công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện
713/UBND-TH 20/6/2016 V/v triệu tập người có uy tín tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức theo QĐ 18/QĐ-TTg và QĐ 56/QĐ-TTg của TTgCP
242/BC-UBND 20/6/2016 V/v tình hình phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
21/CTr-UBND 20/6/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
710/UBND-TH 20/6/2016 V/v đính chính thành phần dân tộc thiểu số tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện ĐăkHà năm 2016
697/UBND-TH 17/6/2016 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2017
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnd-dakha@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện ĐăkHà. Ghi rõ nguồn tin "Website ĐăkHà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện ĐăkHà