Thứ 2, ngày 23 tháng 1 năm 2017
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
99/UBND-TH 20/1/2017 V/v cung cấp số liệu để xây dựng Kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình 135 năm 2017
93/UBND-VX 19/1/2017 V/v triển khai thực hiện tiêu chí số 18 chương trình XD NTM giai đoạn 2016-2020
14/KH-UBND 19/1/2017 V/v bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường 2017
96/UBND-TH 19/1/2017 CV: Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động XDCB
98/UBND-TH 19/1/2017 CV: Hướng dẫn kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với tổ chức SXKD hàng hóa dịch vụ trên địa bàn huyện
94/UBND-NC 19/1/2017 CV: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháp trước, trong và sau Tết 2017
86/UBND-VX 18/1/2017 CV: Tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh Tết 2017
80/UBND-NC 18/1/2017 CV: Tăng cường công tác QL,BVR&PCCCR mùa khô 2016-2017
82/UBND-NC 18/1/2017 CV: Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của CBCC,VC 2016
75/UBND-TH 17/1/2017 CV: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ cho Tổ hòa giải ở khu dân cư
77/UBND-TH 17/1/2017 CV: Rà soát số liệu, lập danh sách các đối tượng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện
13/KH-UBND 17/1/2017 KH: Phân bổ gạo của CP hỗ trợ hộ nghèo thiếu đói nhân dịp Tết 2017
72/UBND-VX 17/1/2017 V/v xây dựng KH tuyển dụng công chức cấp xã 2017
12/KH-UBND 16/1/2017 V/v đảm bảo trật tự ATTGT 2017
11/KH-UBND 16/1/2017 V/v đợt cao điểm đảm bảo TT ATGT dịp Tết 2017
66/UBND-TH 16/1/2017 V/v kê khai lập bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2017
62/UBND-TH 16/1/2017 V/V thực hiện các ý kiến đề xuất kiến nghị sau giám sát của TT HĐND huyện
65/UBND-TH 16/1/2017 V/v thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 2017
61/UBND-TH 16/1/2017 V/v cung cấp thông tin các dự án đầu tư XDCT giao thông đang và chuẩn bị triển khai thi công trên địa bàn huyện
69/UBND-TH 16/1/2017 V/v báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện
Trang sau
Trang chủ        |      Ðăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Ðăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quả lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Ðịa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà. Ghi rõ nguồn tin "Website Ðăk Hà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTÐT huyện Ðăk Hà
Phát triển: TNC