Thứ 7, ngày 19 tháng 8 năm 2017
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1692/QĐ-UBND 17/7/2017 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác CCHC và Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác CCHC nhà nước đối với UBND các xã, TT trên địa ban huyện
04/2017QĐ-UBND 12/7/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng NN&PTNT huyện Đăk Hà
05/2017/QĐ-UBND 12/7/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng KT-HT huyện Đăk Hà
QĐ/UBND 3/7/2017 Dự thảo Bộ tiêu chí chấm điểm cấp xã
31/2017/QĐ-UBND 30/6/2017 V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
02/2017/QĐ-UBND 15/3/2017 QĐ: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TT GDNN-GDTX huyện ĐăkHà
170/QĐ-UBND 10/3/2017 V/v công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/2017/QĐ-UBND 27/2/2017 QĐ: V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng VHTT
318/QĐ-UBND 27/2/2017 QĐ: Thành lập các Tổ tuần tra, truy quyét tình trạng khai thác, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn xã NgọkRéo
266/QĐ-UBND 24/2/2017 QĐ: Thành lập các chốt bảo vệ rừng liên ngành trên địa bàn xã NgọkRéo, ĐăkPxi
222/QĐ-UBND 20/2/2017 V/v khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi đua xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh 2016
223/QĐ-UBND 20/2/2017 QĐ: V/v khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động của các Khối thi đua trên địa bàn huyện 2016
219/QĐ-UBND 17/2/2017 V/v kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ĐăkHà
220/QĐ-UBND 17/2/2017 V/v công nhận báo cáo viên pháp luật huyện ĐăkHà
218/QĐ-UBND 16/2/2017 QĐ: Kiện toàn Tổ thẩm định BTGPMB các DTĐT trên địa bàn huyện
217/QĐ-UBND 16/2/2017 V/v kiện toàn Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện ĐăkHà
197/QĐ-UBND 13/2/2017 QĐ: Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện
75/QĐ-UBND 12/1/2017 V/v công bố danh mục VB QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2016
05/2016/QĐ-UBND 7/12/2016 V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng TC - KH huyện ĐăkHà
06/2016/QĐ-UBND 7/12/2016 V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD & ĐT huyện ĐăkHà
Trang sau
Trang chủ        |      Ðăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Ðăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quả lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Ðịa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà. Ghi rõ nguồn tin "Website Ðăk Hà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTÐT huyện Ðăk Hà
Phát triển: TNC