Thứ 7, ngày 16 tháng 12 năm 2017
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2378/QĐ-UBND 8/9/2017 V/v kiện toàn Ban Biên tập trang TTĐT huyện Đăk Hà
45/2017/QĐ-UBND 7/9/2017 Ban hành danh sách các thôn, làng xác định HS không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn
865/QĐ-UBND 1/9/2017 Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
561/QĐ-SYT 24/8/2017 Công bố danh mục, địa bàn được bán lẽ thuốc lưu động trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2193/QĐ-UBND 22/8/2017 V/v Cử đoàn công tác tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình SXNN ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đơn Dương-Lâm Đồng
1692/QĐ-UBND 17/7/2017 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác CCHC và Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác CCHC nhà nước đối với UBND các xã, TT trên địa ban huyện
04/2017QĐ-UBND 12/7/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng NN&PTNT huyện Đăk Hà
05/2017/QĐ-UBND 12/7/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng KT-HT huyện Đăk Hà
QĐ/UBND 3/7/2017 Dự thảo Bộ tiêu chí chấm điểm cấp xã
31/2017/QĐ-UBND 30/6/2017 V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
02/2017/QĐ-UBND 15/3/2017 QĐ: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TT GDNN-GDTX huyện ĐăkHà
170/QĐ-UBND 10/3/2017 V/v công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/2017/QĐ-UBND 27/2/2017 QĐ: V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng VHTT
318/QĐ-UBND 27/2/2017 QĐ: Thành lập các Tổ tuần tra, truy quyét tình trạng khai thác, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn xã NgọkRéo
266/QĐ-UBND 24/2/2017 QĐ: Thành lập các chốt bảo vệ rừng liên ngành trên địa bàn xã NgọkRéo, ĐăkPxi
222/QĐ-UBND 20/2/2017 V/v khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi đua xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh 2016
223/QĐ-UBND 20/2/2017 QĐ: V/v khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động của các Khối thi đua trên địa bàn huyện 2016
219/QĐ-UBND 17/2/2017 V/v kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ĐăkHà
220/QĐ-UBND 17/2/2017 V/v công nhận báo cáo viên pháp luật huyện ĐăkHà
218/QĐ-UBND 16/2/2017 QĐ: Kiện toàn Tổ thẩm định BTGPMB các DTĐT trên địa bàn huyện
Trang sau
Trang chủ        |      Ðăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Ðăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quả lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Ðịa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà. Ghi rõ nguồn tin "Website Ðăk Hà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTÐT huyện Ðăk Hà
Phát triển: TNC