Thứ 6, ngày 15 tháng 12 năm 2017
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
53/BC-VP 5/12/2017 Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong tháng 11/2017
628/BC-UBND 23/11/2017 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017
623/BC-UBND 22/11/2017 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN tháng 11 và phương hướng, NV tháng 12/2017
537/BC-UBND 20/10/2017 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN tháng 10 và phương hướng, NV tháng 11/2017
538/BC-UBND 20/10/2017 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017
36/BC-VP 29/9/2017 Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong tháng 9/2017
483/BC-UBND 28/9/2017 Tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
479/BC-UBND 26/9/2017 Công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điểu hành 3 tháng cuối năm
400/BC-UBND 24/8/2017 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017
396/BC-UBND 24/8/2017 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QPAN tháng 8 và phương hướng, N/v tháng 9/2017
26/BC-VP 4/8/2017 Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong tháng 7/2017
339/BC-UBND 25/7/2017 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017
336/BC-UBND 21/7/2017 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN tháng 7 và phương hướng, NV tháng 8/2017
0/0 20/7/2017 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đắk Hà
BC-UBND 27/6/2017 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
BC-UBND 26/6/2017 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
214/BC-UBND 23/5/2017 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017
213/BC-UBND 22/5/2017 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN tháng 5 và phương hướng, NV tháng 6/2017
169/BC-UBND 24/4/2017 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017
165/BC-UBND 21/4/2017 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN tháng 4 và phương hướng, NV tháng 5/2017
Trang sau
Trang chủ        |      Ðăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Ðăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quả lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Ðịa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà. Ghi rõ nguồn tin "Website Ðăk Hà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTÐT huyện Ðăk Hà
Phát triển: TNC